Венозна инжекция поставяне. Домашни посещения и консултации

Поставяне на венозни инжекции по домовете с лекарства по медицинско предписание. Тази услуга е насочена към пациенти с медикаментозно лечение, което понякога продължава в домашни условия.В този случай, можете да извикате еднократно или регулярно медицинско лице, което да прави венозни инжекции по лекарско предписание. За целта е важно да имате амбулаторен лист или епикриза, където е описана необходимостта от венозни инжекции и лечение.

Цена за поставяне на венозна инжекция

Цените за поставяне на венозни инжекции варират в зависимост от опита на сестрата и града (и квартала), в който живеете.

Изберете най-подходящото медицинско лице за тази манипулация тук.

 

Какво представлява венозната инжекция?

Венозната инжекция сама по себе си представлява инжектиране на течно лекарство със специална игла и спринцовка във вената. Това е най-бързо действащата манипулация, тъй като така лекарството постъпва директно в кръвта и достига незабавно до нужното място. директно и се разнася от кръвообращението за 1 минута.